Adresa: Str. Principală, nr. 46, 457275 Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Tel.: 0260-635645 Fax: 0374-090863 Email: primaria@poiana-blenchii.ro
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Știați că ...

11 August 2018
Economia

♦ Agricultura este principala ocupaţie a populaţiei, pe lângă creşterea animalelor, tâmplărie, morărit şi panificaţie. Datorită zonei deluroase, starea economică a comunei este redusă din cauza pământului slab productiv.
♦ Dezvoltarea socio-economică a comunei Poiana Blenchii este un proces lent datorită restructurării activităţilor industriale din oraşele apropiate de comuna noastră – Dej, Tg. Lăpuş unde un număr mare de cetăţenii s-au desfăşurat activitatea înainte de 1989.
♦ Trecerea în şomaj a redus substanţial veniturile acestor familii.
♦ Terenurile agricole pe care le deţin locuitorii în suprafaţă de 2860 ha sunt nelucrate în proporţie de 30%. 
♦ Nu exista apă curentă, canalizare, aducţiune de gaz metan nu există un management al deşeurilor menajere. 
♦ Prin urmare utilităţile de bază solicitate de orice investitor lipsesc.
♦ Singurele activităţii economice noi apărute după 1990 sunt: un gater.

11 August 2018
Cultură și învățământ

Infrastructura sistemului educativ
Este asigurată de o şcoală gimnazială şi două şcoli primare unde învaţă un număr de 202 elevi.
Instruirea în sistemul de învăţământ al comunei este asigurat de 26 cadre didactice toate fiind calificate.
Comuna şi sistemul educativ beneficiază de serviciile a două biblioteci din care o bibliotecă comunală şi una şcolară, două cămine culturale care găzduiesc toate activităţile culturale ale comunei precum şi serbările şcolare.

Activitatea culturală

Se reduce la organizarea periodică a serbărilor şcolare în cele două cămine culturale din Poiana Blenchii şi Gostila.
În vederea menţinerii şi revigorării tradiţiilor locale Primăria s-a fixat că obiectiv reînfiinţarea grupului vocal feminin renumit atât pe plan judeţean cât şi în ţara.

11 August 2018
Istoricul localității

Începutul satului Poiana Blenchii se pierde în negura vremurilor trecute înainte de anul 1500, cea mai veche mărturie scrisă despre existenţa satului este conscripţia de la Reteag din 1553 când cetatea Ciceului cu toate satele aparţinătoare au fost luate de la domnul Moldovei Alexandru Lăpuşneanu de către împăratul Ferdinand al Austriei.


În prima jumătate a secolului al XVI-lea cneazul satului Blenche Ioan işi face casă pe teritoriul satului actual, la confluenţa văilor care vin de la Gostila, Falcuşa şi Baba. Aici era un loc larg nu strâmt ca pe Valea Porcului. După el vin rând pe rând toţi locuitorii satului Poiana din Valea Porcului, iar noul sat se numeşte după numele cneazului sau «Poiana Blenchii».

În 1591 principele Sigismud Bathory predă satul Poiana împreună cu satele vecine Gâlgău, Măgura, Bogata de Sus şi de Jos nobilului român Rat Petru de Teiuş ca feudă pentru eroismul său manifestat în luptele cu turcii şi pentru fidelitatea sa şi a strămoşilor săi faţă de principe.
Cu această dată satul Poiana Blenchii intră în stăpânirea familiei Rat care s-a menţinut până după eliberarea iobagilor la Revoluţia din 1848.

Conform primelor atestări, la început, satul s-a numit simplu “Poiana” şi a fost aşezat pe un alt loc decât cel actual şi aşa se găseşte în toate documentele până în 1620. În 1620 se găseşte scris pentru prima dată într-un document “Blanka-Poiana”, iar la 1703 – “Blenki-Poiana“. Primii locuitori au venit fugiţi din Maramureş şi în prima jumătate a secolului al XVI-lea, rând pe rând vin tot mai mulţi locutori şi se întemeiază noul sat Poiana Blenchii. După 1920 aparţinea de judeţul Someş, iar din 1968 aparţine de judeţul Sălaj. 

11 August 2018
Relieful și clima

 Relieful 
Comuna Poiana Blenchii este aşezată la o altitudine de 350-400 m înconjurată de dealuri înverzite şi păduri care în unle locuri coboară până în sat. Cel mai înalt deal este Vf. Măgurii de peste 600 m unde se întâlnesc hotarele a patru sate Poiana Blenchii, Gostila, Falcuşa şi Guga.

               Clima
Vara este mai mult răcoroasă, rare sunt verile calde şi în general foarte rar suferă de secetă. Iernile sunt  în general aspre această datorită în mare parte curenţilor care vin dinspre vest pe valea Gâlgăului şi la nord pe valea Cheiului. AGRICULTURA este principala ocupatie a populatiei, pe langa cresterea animalelor, tamplarie, morarit si panificatie. Datorita  zonei deluroase starea economica a comunei este redusa din cauza pamantului slab productiv.

11 August 2018
Descriere generală

Comuna Poiana Blenchii este aşezată la extremitatea răsăriteană a judeţului Sălaj, la 5 km de valea Someşului, pe şoseaua Gâlgău–Târgu Lăpuş la o distanţă de 100 km de reşedinţa judeţului, municipiul Zalău şi la 25 km departare de municipiul Dej şi de oraşul Târgu Lăpuş. Comuna Poiana Blenchii este străbătută de drumul judeţean Gâlgău-Tg.Lăpuş 3km şi de  drumuri comunale în lungime de 15 km care fac legătura între satele aparţinătoare comunei.

Dealurile între care este situată comuna Poiana Blenchii sunt derivaţi din Munţii Ţibleşului şi Dealurile Brezei, care vin până la Someş. De aceea, prin configuraţia geografică şi locuitorii cu toate obiceiurile şi portul lor au aparţinut în trecut de “Ţara Lăpuşului”. Satul este aşezat ca într-o poiană la confluenţa mai multor văi, un loc pitoresc înconjurat de păduri de fag şi stejar.

Din punct de vedere administrativ comuna Poiana Blenchii se învecinează:
♦ la nord cu comuna Coroieni, judeţul Maramureş
♦ la sud şi vest comuna Gâlgău, judeţul Sălaj
♦ la est se învecinează cu comuna Chiuieşti,j udeţul Cluj. 
    
Poiana Blenchii este centru de comună, cu satele aparţinătoare:
♦ Gostila, la 5 km spre est,
♦ Falcuşa, la 4km sud-est 
♦ Măgura, la 4 km spre nord-vest, 
Poiana Blenchii aşezandu-se chiar în mijlocul acestora. 

Şoseaua este asfaltată din 1967-1968, spre celelalte sate fiind drumuri pietruite. Satul este aşezat la confluenţa a trei râuleţe, care vin dinspre Gostila, Falcuşa şi Baba. Aceste văi se unesc în mijlocul satului, formeaza un loc plat, o adevărată poiană,îinconjurată din toate părţile de dealuri line şi păduri verzi de fag şi stejar de un pitoresc natural rar înâlnit.
Hidrografic se încadrează în bazinul râului Someş. 

POPULAŢIA
Comuna Poiana Blenchii are 1374 de locuitorii, din care 679 bărbaţi şi 695 femei.
Românii reprezintă 90,8% din populaţie iar 9,2% sunt rromi.
În procent de 65%, populaţia activă este ocupată în agricultură, 8% din populaţie ocupată cu alte activităţi ( administratie, învăţământ, comerţ).
Cultul predominant este cel ortodox 89%, baptişti 2,3%, pentricostali 8%, alte religii 0,7%.

OBIECTIVE TURISTICE  
Dintre cele mai atractive obiective turistice amintim aici: 
♦ Cheile Babei
♦ Şura Pinţii
♦ Biserica Ortodoxă din satul Poiana Blenchii şi Gostila 
♦ Biserica de lemn “Sfinţii Arhangheli“ din Măgura, monument istoric şi de arhitectură, datat în anul 707.
♦ Peisaje unice

11 August 2018