Adresa: Str. Principală, nr. 46, 457275 Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Tel.: 0260-635645 Fax: 0374-090863 Email: primaria@poiana-blenchii.ro

Proiecte de investiții

11 August 2018
Principalele proiecte derulate:
♦ Asfaltare drum comunal DC39 Poiana Blenchii-Gostila
♦ Reabilitare drum comunal
♦ Reabilitare şcoli şi grădiniţe
♦ Finisare sediu nou primărie şi dispensar uman
♦ Înfiinţarea unui centru de internet
♦ Reabilitare biserici şi monumente

Proiecte de investiţii în derulare:
♦ Amenajări parcuri şi alei pietonale
♦ Amenajare parcuri şi locuri de joacă pentru copii
♦ Alimentare cu apă potabilă
♦ Reţea de canalizare a apelor uzate menajere
♦ Asfaltare drum comunal
♦ Înfiinţare centru de zi pentru copii şi vârstnici
♦ Proiect tehnic de aducţiune gaz metan
♦ Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile
♦ Reabilitarea drumurilor comunale
♦ Amenajarea văii Falcuşa, Gostila, Poiana 
♦ Alunecări de teren - amenjări funciare
♦ Alimentare cu apă şi canalizare
♦ Reabilitare cămine culturale 
♦ Construire centru comunitar
♦ Reţea de gaz şi iluminat
♦ Reabilitare poduri şi podeţe
♦ Încurajarea turismului mediatizarea şi promovarea comunei
♦ Realizarea rampei ecologice 
♦ Modernizarea serviciului de pază şi protecţia comunei 
♦ Modernizarea bazei sportive 
♦ Înfiinţarea unui parc de joacă la gradiniţa 
♦ Modernizarea drumurilor care fac legăturile între localităţile Poiana Blenchii-Gostila, Poiana Blenchii-Falcuşa, Poiana Blenchii-Măgura
♦ Reabilitare şcoli şi grădiniţe 
♦ Înfiinţarea unui centru de consultanţă în afaceri
♦ Înfiinţarea centrului de ajutorare a persoanelor defavorizate
♦ Finalizarea construcţiei, dotarea cu mobilier şi aparatură pentru Primărie şi Dispensar uman