Adresa: Str. Principală, nr. 46, 457275 Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Tel.: 0260-635645 Fax: 0374-090863 Email: primaria@poiana-blenchii.ro

Măsuri socio-economice

11 August 2018
Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport
♦ Pietruirea străzilor şi uliţelor precum şi a căilor de acces spre terenurile agricole 
♦ Modernizarea drumurilor de legătură între Poiana Blenchii şi satele aparţinătoare 
♦ Construirea unor poduri şi podeţe

Crearea de utilităţi publice
♦ Introducerea apei potabile pe raza comunei 

Introducerea reţelei de gaz metan 
♦ Realizarea unei reţele de canalizare şi a unei staţii de epurare 
♦ Realizarea unui management integrat al deşeurilor

Infrastructura pentru educaţie şi cultură
♦ Reabilitarea şi dotarea şcolii din Gostila şi Poiana Blenchii 
♦ Modernizarea şi dotarea cu calculatoare a celor două biblioteci (comunală şi şcolară) 
♦ Modernizarea şi dotarea celor două cămine culturale de pe raza comunei 
♦ Reabilitarea grădiniţei din satul Gostila 
♦ Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii

Infrastructura pentru agrement, petrecerea timpului liber şi protecţia socială
♦ Modernizarea terenului de sport din Poiana Blenchii şi amenajarea unui teren de sport în satul Gostila 
♦ Înfiinţarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor comunităţii

Infrastructura de afaceri
♦ Facilităţii pentru investitori (terenuri, clădirii) 
♦ Înfiinţarea unui punct de colectare de plante medicinale şi fructe de pădure 
♦ Înfiinţarea unui centru de consultanţă locală 

Creşterea capacităţii instituţiilor locale întărirea coeziunii sociale
♦ Creşterea capacităţii autorităţilor locale privind accesarea şi administrarea fondurilor destinate dezvoltării locale 
♦ Necesitatea participării la cursuri de instruire şi perfecţionare a persoanelor din administraţia locală din sistemul instituţional local 
♦ Organizarea de seminarii şi dezbateri la nivelul comunităţii în vederea creşterii capacităţii comunitare de a creea strategii proprii de dezvoltare, a identifica surse de finanţare, a elabora şi implementa proiecte în scopul dezvoltării locale. Susţinerea dezvoltării societăţii civile în general, care prin activităţile desfăşurate poate contribui la întărirea coeziunii sociale pe termen lung 
♦ Elaborarea unei strategii locale în vederea instruirii şi pregătirii unor persoane care să se ocupe în comunitate de educaţii privind violenţa în familie, violenţa publică, violenţa în şcoli, consumul de droguri, prostituţie, alcoolism. Scopul acestei actiuni este creşterea siguranţei comunităţii
♦ Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor sociale de asistenţă 
♦ Sprijinirea comunităţii romilor şi a grupurilor sărace în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi a integrării lor sociale 
♦ Promovarea standardelor şi cerinţelor Uniunii Europene în problema protecţiei sociale 

Conservarea şi protecţia mediului înconjurător
♦ Introducerea sistemului integrat de management al deşeurilor menajere 
♦ Identificarea măsurilor de protecţie a mediului în vederea întocmirii unor  proiecte care să conducă la stoparea oricărei degradări a mediului natural şi la îmbunătăţirea calităţii lui.