Adresa: Str. Principală, nr. 46, 457275 Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Tel.: 0260-635645 Fax: 0374-090863 Email: primaria@poiana-blenchii.ro

Istoricul localității

11 August 2018
Începutul satului Poiana Blenchii se pierde în negura vremurilor trecute înainte de anul 1500, cea mai veche mărturie scrisă despre existenţa satului este conscripţia de la Reteag din 1553 când cetatea Ciceului cu toate satele aparţinătoare au fost luate de la domnul Moldovei Alexandru Lăpuşneanu de către împăratul Ferdinand al Austriei.

În prima jumătate a secolului al XVI-lea cneazul satului Blenche Ioan işi face casă pe teritoriul satului actual, la confluenţa văilor care vin de la Gostila, Falcuşa şi Baba. Aici era un loc larg nu strâmt ca pe Valea Porcului. După el vin rând pe rând toţi locuitorii satului Poiana din Valea Porcului, iar noul sat se numeşte după numele cneazului sau «Poiana Blenchii».

În 1591 principele Sigismud Bathory predă satul Poiana împreună cu satele vecine Gâlgău, Măgura, Bogata de Sus şi de Jos nobilului român Rat Petru de Teiuş ca feudă pentru eroismul său manifestat în luptele cu turcii şi pentru fidelitatea sa şi a strămoşilor săi faţă de principe.
Cu această dată satul Poiana Blenchii intră în stăpânirea familiei Rat care s-a menţinut până după eliberarea iobagilor la Revoluţia din 1848.

Conform primelor atestări, la început, satul s-a numit simplu “Poiana” şi a fost aşezat pe un alt loc decât cel actual şi aşa se găseşte în toate documentele până în 1620. În 1620 se găseşte scris pentru prima dată într-un document “Blanka-Poiana”, iar la 1703 – “Blenki-Poiana“. Primii locuitori au venit fugiţi din Maramureş şi în prima jumătate a secolului al XVI-lea, rând pe rând vin tot mai mulţi locutori şi se întemeiază noul sat Poiana Blenchii. După 1920 aparţinea de judeţul Someş, iar din 1968 aparţine de judeţul Sălaj.