Adresa: Str. Principală, nr. 46, 457275 Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Tel.: 0260-635645 Fax: 0374-090863 Email: primaria@poiana-blenchii.ro

Infrastructura

11 August 2018
Comuna Poiana Blenchii beneficiază de o reţea de drumuri locale de 18 km din care:
♦ 3 km drum judeţean asfaltat 
♦ 15 km drumuri comunale pietruite ce necisită anual lucrări de întreţinere.

Dintr-un număr de 794 locuitorii - populatie activă 94 sunt salariaţi în diverse sectoare de activitate cum ar fi: învăţământ 26, producţie 48, administaţie 9, asistenţi personali 12.

Veniturile proprii ale comunei se ridică la 50.000 lei iar nevoile comunei privind cheltuielile şi investiţiile minime anuale sunt 400.000 lei.

Situaţia face imposibilă vreo contribuţie relevantă a bugetului local la  dezvoltarea economică durabilă a comunei. Această dezvoltare în absenţa unor programe regionale şi locale cu finanţare prin sprijin guvernamental sau de la Uniunea Europeană nu pot fi puse în discuţie.
Deci perspectiva de dezvoltare economică a comunei Poiana Blenchii este condiţionată de aceste programe precum şi de atragerea de investitorii care să fructifice potenţialul local, natural şi uman al zonei.