Adresa: Str. Principală, nr. 46, 457275 Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Tel.: 0260-635645 Fax: 0374-090863 Email: primaria@poiana-blenchii.ro

Economia

11 August 2018
♦ Agricultura este principala ocupaţie a populaţiei, pe lângă creşterea animalelor, tâmplărie, morărit şi panificaţie. Datorită zonei deluroase, starea economică a comunei este redusă din cauza pământului slab productiv.
♦ Dezvoltarea socio-economică a comunei Poiana Blenchii este un proces lent datorită restructurării activităţilor industriale din oraşele apropiate de comuna noastră – Dej, Tg. Lăpuş unde un număr mare de cetăţenii s-au desfăşurat activitatea înainte de 1989.
♦ Trecerea în şomaj a redus substanţial veniturile acestor familii.
♦ Terenurile agricole pe care le deţin locuitorii în suprafaţă de 2860 ha sunt nelucrate în proporţie de 30%. 
♦ Nu exista apă curentă, canalizare, aducţiune de gaz metan nu există un management al deşeurilor menajere. 
♦ Prin urmare utilităţile de bază solicitate de orice investitor lipsesc.
♦ Singurele activităţii economice noi apărute după 1990 sunt: un gater.