Adresa: Str. Principală, nr. 46, 457275 Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Tel.: 0260-635645 Fax: 0374-090863 Email: primaria@poiana-blenchii.ro

Analiza SWOT a localității

11 August 2018
Comuna Poiana Blenchii
Puncte tari

♦ existenţa unui potenţial de dezvoltare agricolă
♦ existenţa unui potenţial uman flexibil, relativ calificat cu disponibilitate pentru orice domeniu de dezvoltare economică 
♦ administraţia locală receptivă, activă, cu initiaţivă, dsponibilă pentru orice efort privind dezvoltarea comunităţii 
♦ facilităţi acordate de administraţia locală  pentru investitori
Oportunităţi
♦ atractivitate turistică
♦ fructificarea potenţialului agricol 
♦ fructificarea potenţialului uman 
♦ existenţa programelor de finanţare de la UE 

Infrastructură - comunicaţii, dotării edilitare, telecomunicaţii, utilităţi publice, mediu
Puncte tari

♦ existenţa drumului judeţean 109F 
♦ posibilităţile ieşirii şi legăturii comunei cu judeţul Maramureş şi Cluj 
♦ experienţa administraţiei locale în domeniul implementării proiectelor de infrastructură 
♦ existenţa unui sediu administrativ nou în curs de finalizare a lucrărilor de construcţie
♦ existenţa unei reţele de iluminat public 
♦ proiecte de infrastructura în derulare 
♦ existenţa unei reţele de telefonie fixă 
Oportunităţi
♦ studii de fezabilitate existente
♦ fonduri alocate pentru reabilitarea parţială drumului judeţean 109F 
♦ şcolile Poiana Blenchii, Gostila, Falcuşa prinse în programul de reabilitare 
♦ două drumuri comunale propuse în programul de asfaltare judeţean în funcţie de fondurile alocate 
♦ căminele culturale din Poiana Blenchii şi Gostila prinse în programul de reabilitare în funcţie de fondurile alocate

Mediul de afaceri
Puncte tari
♦ spirit atreprenorial al localnicilor 
♦ facilităţi pentru investitori 
♦ suprafeţe agricole mari 
♦ suprafeţe întinse de păduri 
♦ existenţa crescătorilor de animale 
♦ existenţa de zone cu potenţial turistic 
♦ existenţa de obiective cu valoare istorică 
♦ posibilitatea înfiinţării unei cariere de piatră 
♦ zonă nepoluată 
♦ existenţa unei brutării şi a unor magazine alimentare şi nealimentare
Oportunităţi
♦ introducerea comunei în circuitul turistic 
♦ reabilitarea monumentelor
♦ posibilitatea dezvoltării unei agriculturi ecologice
♦ posibilitatea înfiinţării de pensiuni
♦ valorificarea potenţialului de vânătoare 
♦ valorificarea potenţialului natural de plante medicinale şi a fructelor de pădure   

Servicii sociale, educaţie, sănătate, sport, petrecerea timpului liber
Puncte tari
♦ acordarea de ajutor social 
♦ ajutor medical gratuit 
♦ existenţa unui referent social
♦ existenţa Dispensarului medical uman
♦ existenţa unui microbus şcolar
♦ resursa umană
♦ existenţa a trei şcoli şi două grădiniţe
♦ existenţa a doua cămine culturale şi a două biblioteci 
Oportunităţi
♦ parteneriat cu o Fundaţie creştină NEMIRA
♦ centrală termică pentru sălile de clasă

Cadrul instituţional 
Puncte tari
♦ Administraţia Publică Locală eficientă 
♦ colaborarea bună între instituţii 
♦ colaborarea bună cu instituţiile judeţene 
♦ transparenţa la nivel decizional 
♦ comunicarea bună  a cetăţenilor cu autorităţile locale 
Oportunităţi
♦ implicarea ONG-urilor 
♦ conectarea la internet a instituţiilor 
♦ comunicarea administraţiei cu cetăţenii