M─âsuri socio-economice

Îmbun─ât─â┼úirea infrastructurii locale de transport
♦ Pietruirea str─âzilor ┼či uli┼úelor precum ┼či a c─âilor de acces spre terenurile agricole 
♦ Modernizarea drumurilor de leg─âtur─â între Poiana Blenchii ┼či satele apar┼úin─âtoare 
♦ Construirea unor poduri ┼či pode┼úe

Crearea de utilităţi publice
♦ Introducerea apei potabile pe raza comunei 

Introducerea re┼úelei de gaz metan 
♦ Realizarea unei re┼úele de canalizare ┼či a unei sta┼úii de epurare 
♦ Realizarea unui management integrat al de┼čeurilor

Infrastructura pentru educa┼úie ┼či cultur─â
♦ Reabilitarea ┼či dotarea ┼čcolii din Gostila ┼či Poiana Blenchii 
♦ Modernizarea ┼či dotarea cu calculatoare a celor dou─â biblioteci (comunal─â ┼či ┼čcolar─â) 
♦ Modernizarea ┼či dotarea celor dou─â c─âmine culturale de pe raza comunei 
♦ Reabilitarea gr─âdini┼úei din satul Gostila 
♦ Amenajarea unui spa┼úiu de joac─â pentru copii

Infrastructura pentru agrement, petrecerea timpului liber ┼či protec┼úia social─â
♦ Modernizarea terenului de sport din Poiana Blenchii ┼či amenajarea unui teren de sport în satul Gostila 
♦ Înfiin┼úarea de servicii sociale care s─â r─âspund─â nevoilor comunit─â┼úii

Infrastructura de afaceri
♦ Facilit─â┼úii pentru investitori (terenuri, cl─âdirii) 
♦ Înfiin┼úarea unui punct de colectare de plante medicinale ┼či fructe de p─âdure 
♦ Înfiin┼úarea unui centru de consultan┼ú─â local─â 

Cre┼čterea capacit─â┼úii institu┼úiilor locale înt─ârirea coeziunii sociale
♦ Cre┼čterea capacit─â┼úii autorit─â┼úilor locale privind accesarea ┼či administrarea fondurilor destinate dezvolt─ârii locale 
♦ Necesitatea particip─ârii la cursuri de instruire ┼či perfec┼úionare a persoanelor din administra┼úia local─â din sistemul institu┼úional local 
♦ Organizarea de seminarii ┼či dezbateri la nivelul comunit─â┼úii în vederea cre┼čterii capacit─â┼úii comunitare de a creea strategii proprii de dezvoltare, a identifica surse de finan┼úare, a elabora ┼či implementa proiecte în scopul dezvolt─ârii locale. Sus┼úinerea dezvolt─ârii societ─â┼úii civile în general, care prin activit─â┼úile desf─â┼čurate poate contribui la înt─ârirea coeziunii sociale pe termen lung 
♦ Elaborarea unei strategii locale în vederea instruirii ┼či preg─âtirii unor persoane care s─â se ocupe în comunitate de educa┼úii privind violen┼úa în familie, violen┼úa public─â, violen┼úa în ┼čcoli, consumul de droguri, prostitu┼úie, alcoolism. Scopul acestei actiuni este cre┼čterea siguran┼úei comunit─â┼úii
♦ Îmbun─ât─â┼úirea ┼či diversificarea serviciilor sociale de asisten┼ú─â 
♦ Sprijinirea comunit─â┼úii romilor ┼či a grupurilor s─ârace în vederea îmbun─ât─â┼úirii condi┼úiilor de via┼ú─â ┼či a integr─ârii lor sociale 
♦ Promovarea standardelor ┼či cerin┼úelor Uniunii Europene în problema protec┼úiei sociale 

Conservarea ┼či protec┼úia mediului înconjur─âtor
♦ Introducerea sistemului integrat de management al de┼čeurilor menajere 
♦ Identificarea m─âsurilor de protec┼úie a mediului în vederea întocmirii unor  proiecte care s─â conduc─â la stoparea oric─ârei degrad─âri a mediului natural ┼či la îmbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii lui.