Analiza S.W.O.T a localităţii

Comuna Poiana Blenchii
Puncte tari

♦ existenÅ£a unui potenÅ£ial de dezvoltare agricolă
♦ existenÅ£a unui potenÅ£ial uman flexibil, relativ calificat cu disponibilitate pentru orice domeniu de dezvoltare economică 
♦ administraÅ£ia locală receptivă, activă, cu initiaÅ£ivă, dsponibilă pentru orice efort privind dezvoltarea comunităţii 
♦ facilităţi acordate de administraÅ£ia locală  pentru investitori
Oportunităţi
♦ atractivitate turistică
♦ fructificarea potenÅ£ialului agricol 
♦ fructificarea potenÅ£ialului uman 
♦ existenÅ£a programelor de finanÅ£are de la UE 

Infrastructură - comunicaţii, dotării edilitare, telecomunicaţii, utilităţi publice, mediu
Puncte tari

♦ existenÅ£a drumului judeÅ£ean 109F 
♦ posibilităţile ieşirii şi legăturii comunei cu judeÅ£ul Maramureş şi Cluj 
♦ experienÅ£a administraÅ£iei locale în domeniul implementării proiectelor de infrastructură 
♦ existenÅ£a unui sediu administrativ nou în curs de finalizare a lucrărilor de construcÅ£ie
♦ existenÅ£a unei reÅ£ele de iluminat public 
♦ proiecte de infrastructura în derulare 
♦ existenÅ£a unei reÅ£ele de telefonie fixă 
Oportunităţi
♦ studii de fezabilitate existente
♦ fonduri alocate pentru reabilitarea parÅ£ială drumului judeÅ£ean 109F 
♦ şcolile Poiana Blenchii, Gostila, Falcuşa prinse în programul de reabilitare 
♦ două drumuri comunale propuse în programul de asfaltare judeÅ£ean în funcÅ£ie de fondurile alocate 
♦ căminele culturale din Poiana Blenchii şi Gostila prinse în programul de reabilitare în funcÅ£ie de fondurile alocate

Mediul de afaceri
Puncte tari
♦ spirit atreprenorial al localnicilor 
♦ facilităţi pentru investitori 
♦ suprafeÅ£e agricole mari 
♦ suprafeÅ£e întinse de păduri 
♦ existenÅ£a crescătorilor de animale 
♦ existenÅ£a de zone cu potenÅ£ial turistic 
♦ existenÅ£a de obiective cu valoare istorică 
♦ posibilitatea înfiinţării unei cariere de piatră 
♦ zonă nepoluată 
♦ existenÅ£a unei brutării şi a unor magazine alimentare şi nealimentare
Oportunităţi
♦ introducerea comunei în circuitul turistic 
♦ reabilitarea monumentelor
♦ posibilitatea dezvoltării unei agriculturi ecologice
♦ posibilitatea înfiinţării de pensiuni
♦ valorificarea potenÅ£ialului de vânătoare 
♦ valorificarea potenÅ£ialului natural de plante medicinale şi a fructelor de pădure   

Servicii sociale, educaţie, sănătate, sport, petrecerea timpului liber
Puncte tari
♦ acordarea de ajutor social 
♦ ajutor medical gratuit 
♦ existenÅ£a unui referent social
♦ existenÅ£a Dispensarului medical uman
♦ existenÅ£a unui microbus şcolar
♦ resursa umană
♦ existenÅ£a a trei şcoli şi două grădiniÅ£e
♦ existenÅ£a a doua cămine culturale şi a două biblioteci 
Oportunităţi
♦ parteneriat cu o FundaÅ£ie creştină NEMIRA
♦ centrală termică pentru sălile de clasă

Cadrul instituÅ£ional 
Puncte tari
♦ AdministraÅ£ia Publică Locală eficientă 
♦ colaborarea bună între instituÅ£ii 
♦ colaborarea bună cu instituÅ£iile judeÅ£ene 
♦ transparenÅ£a la nivel decizional 
♦ comunicarea bună  a cetăţenilor cu autorităţile locale 
Oportunităţi
♦ implicarea ONG-urilor 
♦ conectarea la internet a instituÅ£iilor 
♦ comunicarea administraÅ£iei cu cetăţenii